välkommen till älvdalens turistförening

turisföreningen

Älvdalens Turistförening har till uppgift "att genom allsidig verksamhet främja positiv turistutveckling i Älvdalen". Verksamheten skall gagna turistens intresse för och trivsel i Älvdalen. Medlemsavgiften för enskilda är 100 kr och för företag och föreningar (kollektiva medlemmar) är medlemsavgiften 500 kr. Bankgiro nr 761-8788.


Initiativtagare till Navardalens Vildmarksstation är framlidne turistchefen Ove Zacheusson. Vid hans bortgång instiftades en fond för Navardalens bevarande. Bankgiro nr 761-8788.

Anläggningen i Navardalen och fonden förvaltas av Älvdalens Turistförening.

.

Bygdeveckan

alltid v. 30


Intresserad att bli medlem?


Maila till info@alvdalensturistforening.se